Contact opnemen

Stichting Lokale Natuurontwikkeling Mogen we je eens even een flinke schop geven?

Zodat je eens goed kunt graven...
…Want als je eens graaft in de cijfers over C02-uitstoot…

Nederland moet zich aanpassen omdat de leefomstandigheden ingrijpend aan het veranderen zijn. Het veranderende klimaat (warmer in de zomer, natter in de winter) geeft steeds grotere problemen in ons dagelijks leven. Da’s niet fijn, maar gelijktijdig wordt het gevoel van urgentie daarmee groter. We moeten iets doen en het goede nieuws is, dat iedereen een bijdrage kan leveren! Door dingen anders te gaan doen of door initiatief te nemen in je eigen leefomgeving. Zelf doen, lokaal!

"Wij willen altijd een stap vooruit, ook in onze eigen leefomgeving"

Dat spreekt ons aan! Daarom ontwikkelt Stichting Lokale Natuurontwikkeling zelf natuur. Geen natuur met een hek eromheen, maar natuur als vanzelfsprekend deel van jouw leefomgeving . Bos, heide, bloeiende weides, vennetjes, slingerende beekjes, ga zo maar door. Dat wil iedereen wél in zijn achtertuin!

In samenwerking met iedereen die mee wil helpen, met de voeten in de spreekwoordelijke klei. Wij zoeken de kansen en maken er dan werk van. We houden het simpel en zorgen dat het voor elkaar komt! Dat deden we al met de ontwikkeling van het eerste lokale COmpensatiebos in Nederland (www.lokaalcompensatiebos.nl). Wij zijn er van overtuigd dat we met z’n allen een veel fijner leven hebben in een omgeving die beter in balans is en dat die balans in een natuurlijke omgeving veel beter kan worden bewaard. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de kennis en kunde van MLG (www.ml-g.nl). Dus: ook meer lol door lokale natuurontwikkeling.

Contact opnemen
Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen
Hé bedrijf, laten we eens even bomen...

Ook het bedrijfsleven voelt haar maatschappelijke plicht om duurzaam te produceren en te functioneren. Dat kan op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door duurzame energie te gebruiken of zelf te produceren of door zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. Maar dat kan ook door een bijdrage te leveren aan lokale natuurontwikkeling: COmpensatie natuur: Door het gebruik van fossiele brandstoffen breng je CO2 in de lucht. Zie je niet meteen hoe je dat kunt gaan voorkomen in de toekomst, is de 2e optie om de hoeveelheid CO2 die je uitstoot weer te binden in planten en bomen. Hoeveel stoot je uit, wat wil je compenseren, waar kun je dat compenseren? Dat is maatwerk, daar houden wij van! En met het lokaal ontwikkelen van natuur COmpenseer je niet alleen maar draag je ook bij aan een mooie en gezonde leefomgeving en stimuleer je de biodiversiteit. Dé manier om je duurzame imago als bedrijf in je eigen omgeving in praktijk te laten zien (ook handig in overheidsaanbestedingen met een duurzaamheidscriterium). Wij leveren dat maatwerk in overleg met jou! Dus neem contact op zodat wij je maat kunnen opnemen.

Contact opnemen
Overheid: Ga met de schop in de grond

Wij helpen overheden graag met het realiseren van de natuur waarvoor zij vanuit hun beleidsverantwoordelijkheid aan de lat staan. Daarbij zetten we ZELF de schop in de grond door zelf de beoogde natuur te ontwikkelen. De gronden dragen we dan ingericht en wel over aan de eindbeheerder tegen een vooraf overeengekomen vergoeding. Dat kan door heel gericht percelen met een natuurbestemming (NNN: Natuur Netwerk Nederland) te ontwikkelen: Wij kunnen vanuit onze achtergrond en kennis van dit soort processen een bijdrage leveren. Dat is maatwerk, dus we gaan graag aan tafel met provincie, gemeente en/of waterschap om op basis van de concrete vraag een passend antwoord te bedenken.

Een andere mogelijkheid zien wij in natuurcompensatie: voor allerlei ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij groen of natuur wordt beschadigd geldt een plicht tot compensatie. Klinkt simpel, maar de praktijk is behoorlijk weerbarstig! Waar kun je natuur aanleggen en aan welke criteria moet die voldoen om inderdaad als een goede compensatie te gelden. Aan hand van een analyse van de oorspronkelijke situatie helpen wij graag om in beeld te brengen wat voor natuur je kunt gaan maken om goed te compenseren, wij helpen je om uit te zoeken waar dat te doen en we kunnen je helpen om die groene ontwikkeling ook te realiseren. Wij zijn een echte One Schop Shop voor natuurontwikkeling!

Wij zijn dé one-schop-shop voor lokale natuur ontwikkeling

Wij zoeken kansen, daarbij hebben we vaste grond onder de voeten nodig! We kunnen ieders hulp gebruiken om geschikte grond te vinden. Net zoals je niet overal huizen kunt bouwen kun je ook niet zomaar overal natuur maken. Als we de grond gevonden hebben waar het wél kan, gaan we samen met de mensen vanuit de lokale omgeving onderzoeken welke mooie dingen we kunnen doen met dat gebied en hoe we dat slim kunnen doen. Wij hebben veel verstand van de mogelijkheden om bijvoorbeeld bossen of slingerende beekjes te maken, maar mensen uit het gebied kennen de lokale omstandigheden veel beter: Schoenmaker, blijf bij je leest, samen kom je veel verder!

Als we weten waar (grond) we wat (bos, heide, bloeiende graslanden etc) willen, dan vertalen wij dat in een plan, we verzamelen de benodigde financiën en zorgen ervoor dat het aangelegd wordt. Daarmee is het nog niet klaar, al klinkt dat misschien wel zo… Natuur moet je z’n gang laten gaan klinkt wel makkelijk en goedkoop, maar de waarheid is wat weerbarstiger! Je moet dus beschrijven hoe het gebied beheerd moet worden en afspraken maken wie dat dan gaat doen. Ook die schoen past ons!

Zet de stap

Zet nu samen met ons de stap